ข่าวและกิจกรรม (จัดซื้อจัดจ้าง)

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ E-book สารสนเทศบาห์เรนและตะวันออกกลางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ E-book สารสนเทศบาห์เรนและตะวันออกกลางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 295,350.- บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น จำกัด

รายละเอียด »

Contact Us