หน้าหลัก

Student

PSU Staff

Visitor

Close(X)
Student | PSU Staff | Visitor
Close(X)

Gale Empowering Research ค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์ เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม “Gale Empowering Research ค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์ เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์” วิทยากรโดย คุณธนกฤต ลภัสศิริกุล ในวันที่ 1 ก.พ. 2566 เวลา 13.30 – 15.30 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

Gale Empowering Research ค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์ เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม “Gale Empowering Research ค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์ เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์” วิทยากรโดย คุณธนกฤต ลภัสศิริกุล ในวันที่ 1 ก.พ. 2566 เวลา 13.30 – 15.30 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

Quick Access

D.D.JFK

จองห้อง

ยืมออนไลน์

OPAC

SE-ED e-Library

บริการตอบคำถาม

วารสาร Journal of
Information and
Learning (JIL)

Green OAR

ระบบเอกสารคำสอน

ผลิตสื่อวีดิทัศน์

Quick Access

D.D.JFK

จองห้อง

ยืมออนไลน์

OPAC

SE-ED e-Library

บริการตอบคำถาม

วารสาร Journal of
Information and
Learning (JIL)

Green OAR

ระบบเอกสารคำสอน

ผลิตสื่อวีดิทัศน์

D.D.JFK
จองห้อง
ยืมออนไลน์
OPAC
SE-ED e-Library
บริการตอบคำถาม
วารสาร JIL
Green OAR
เอกสารคำสอน
ผลิตสื่อวีดิทัศน์
Contact Us