ข่าวและกิจกรรม (กิจกรรม/โครงการ)

กิจกรรม/โครงการ

เชิญร่วมอบรมออนไลน์ในหลักสูตร “การใช้งานบัญชีผู้ใช้ Google Workspace & Office 365”

เชิญร่วมอบรมออนไลน์ในหลักสูตร “การใช้งานบัญชีผู้ใช้ Google Workspace & Office 365” ฟรี!!

รายละเอียด »
กิจกรรม/โครงการ

ขอเชิญร่วมอบรมออนไลน์ในหลักสูตร “การจัดทำรายงานแบบ Dashboard ด้วย Google Data Studio”

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมอบรมออนไลน์ในหลักสูตร “การจัดทำรายงานแบบ Dashboard ด้วย Google Data Studio” ฟรี!

รายละเอียด »
กิจกรรม/โครงการ

ขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “ลิขสิทธิ์” เกี่ยวกับห้องสมุด และเรื่องอื่น ๆ

ขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “ลิขสิทธิ์” เกี่ยวกับห้องสมุด และเรื่องอื่น ๆ

รายละเอียด »
กิจกรรม/โครงการ

ประกาศเปลี่ยนแปลงการจัดโครงการคนกินแดดชายแดนใต้

แจ้งปรับเปลี่ยนกิจกรรมอบรมคนกินแดดฯ ครั้งที่ 9 วันที่ 26-27 มิ.ย. 2564 เป็นระบบออนไลน์ผ่าน ZOOM

รายละเอียด »
กิจกรรม/โครงการ

OAR : Teamwork Excellence 2020, 26-28 Nov. Krabi

สำนักวิทยบริการ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตร “การทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาองค์กร (Teamwork Excellence)”

รายละเอียด »

Contact Us