เทคโนฯ น่ารู้

เทคโนฯ น่ารู้

เทคโนฯ น่ารู้

Google Forms แบบจับเวลาข้อสอบด้วย Form Timer ได้

Google form เป็น Apps ที่ใช้ในการสร้างฟอร์มเพื่อเก็บข้อมูลออนไลน์ เช่น แบบทดสอบ หรือแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลจากผู้ใช้ ด้วยระบบออนไลน์ได้  ในที่นี้จะกล่าวถึงการสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Forms แบบจับเวลาได้และไม่จำกัดผู้เข้าสอบ

รายละเอียด »
เทคโนฯ น่ารู้

การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Forms แบบจับเวลาได้

Google form เป็น Apps ที่ใช้ในการสร้างฟอร์มเพื่อเก็บข้อมูลออนไลน์ เช่น แบบทดสอบ หรือแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลจากผู้ใช้ ด้วยระบบออนไลน์ได้  ในที่นี้จะกล่าวถึงการสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Forms แบบจับเวลาได้

รายละเอียด »
เทคโนฯ น่ารู้

การขอใช้บริการอีเมล Google Workspace for Education (@psu.ac.th)

บริการอีเมล Google Workspace for Education (@psu.ac.th) เป็นบริการของ Google ได้เปิดให้บริการให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีเครื่องมือสำหรับการทำงานต่างๆ เช่น ระบบอีเมล ระบบเอกสาร ระบบเก็บข้อมูลบน Cloud (Drive) ระบบประชุมทางไกล

รายละเอียด »
เทคโนฯ น่ารู้

คู่มือแนะนำการใช้งานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ม.อ.

คู่มือแนะนำการใช้งานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ม.อ.
เพื่อช่วยให้นักศึกษาและบุคลากรของ ม.อ. สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก
ที่มา สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คู่มือในการใช้งานเบื้องต้น

รายละเอียด »
เทคโนฯ น่ารู้

OBS Studio บันทึกการสอนไปสู่ Live สด

OBS Studio เป็นโปรแกรมสลับสัญญาณภาพเสียง ใช้ในการบันทึกภาพ หรือถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียง (live streaming) ซึ่งเหมาะสำหรับนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบวิดีโอและเสียง ผู้ใช้สามารถอัดวิดีโอกิจกรรมต่างๆ บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ และรับสัญญาณวิดีโอจากกล้อง เพื่อมาแสดงผล

รายละเอียด »
เทคโนฯ น่ารู้

วิธีการตั้งรหัสผ่าน PSU Email Service ขอเปิดบริการ Google Apps for Education (GAFE)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ให้บริการระบบอีเมลภายใต้โดเมน psu.ac.th โดยให้พื้นที่จำกัดแก่บุคลากรทุกท่านเท่ากันที่ 1 GB เพื่อจัดเก็บข้อมูลสำคัญภายในองค์กร ต่อมาได้ขอเปิดบริการ Google Apps for Education (GAFE) สำหรับองค์กรทางการศึกษาและได้รับการอนุมัติ

รายละเอียด »
เทคโนฯ น่ารู้

LibreOffice คืออะไร?

LibreOffice คือโปรแกรมประยุกต์ใช้งานทางด้านสำนักงาน มีความสามารถเหมือน Microsoft Office ใช้ในการบริหารจัดการเอกสาร ภายในสำนักงาน งานนำเสนอ งานคำนวณและงานฐานข้อมูล

รายละเอียด »
เทคโนฯ น่ารู้

การสร้างสื่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X6

Corel VideoStudio Pro X6 เป็นโปรแกรมตัดต่อ วีดีโอที่มีการใช้งานไม่ยากจนเกินไป แม้ผู้ที่เริ่มใช้งานก็สามารถที่จะสร้างวีดีโอได้เหมือนกับผู้ที่มีประสบการณ์ตัดต่อวีดีโอมานาน โปรแกรมนี้มีเครื่องมือต่างๆ สำหรับตัดต่อวีดีโออย่างครบถ้วน

รายละเอียด »
เทคโนฯ น่ารู้

การ Track Motion ในโปรแกรม Corel Video Studio Pro X6

Track Motion คือ การทำให้ภาพที่หยุดนิ่งได้มีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เราต้องการ ซึ่งจะทำให้วีดีโอของเราดูมีมิติมากยิ่งขึ้น

รายละเอียด »

Contact Us