จัดการข้อมูลเทคโนฯ น่ารู้

Displaying 1 - 25 of 28

วันที่ชื่อเรื่องผู้เขียนจัดการข้อมูล
07/08/2021Google Forms แบบจับเวลาข้อสอบด้วย Form Timer ได้technoEdit/Delete
12/07/2021การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Forms แบบจับเวลาได้technoEdit/Delete
24/06/2021การขอใช้บริการอีเมล Google Workspace for Education (@psu.ac.th)technoEdit/Delete
23/06/2021คู่มือแนะนำการใช้งานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ม.อ.technoEdit/Delete
23/06/2021OBS Studio บันทึกการสอนไปสู่ Live สดtechnoEdit/Delete
22/06/2021วิธีการตั้งรหัสผ่าน PSU Email Service ขอเปิดบริการ Google Apps for Education (GAFE)technoEdit/Delete
18/06/2021LibreOffice คืออะไร?technoEdit/Delete
18/06/2021การสร้างสื่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X6technoEdit/Delete
18/06/2021การ Track Motion ในโปรแกรม Corel Video Studio Pro X6technoEdit/Delete
18/06/2021สายโคเอ๊กเชี่ยล (Coaxial Cable)technoEdit/Delete
18/06/2021Digital SignagetechnoEdit/Delete
18/06/2021โครงการต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์technoEdit/Delete
18/06/2021อยากตัดต่อ โปรแกรมไหนจึงเหมาะกับตัวเอง?technoEdit/Delete
18/06/2021การใช้งาน Adobe Illustrator เบื้องต้นtechnoEdit/Delete
18/06/2021การสร้าง Infographics ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เบื้องต้นtechnoEdit/Delete
15/06/2021การใช้งาน Microsoft Publisher เบื้องต้นtechnoEdit/Delete
15/06/2021การออกแบบโปสเตอร์ด้วยโปรแกรม Microsoft PublishertechnoEdit/Delete
15/06/2021การสร้างจดหมายเวียนด้วย Microsoft WordtechnoEdit/Delete
14/06/2021การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาและสตรีมศึกษาด้วย Micro:bittechnoEdit/Delete
14/06/2021การใช้งาน PiktocharttechnoEdit/Delete
14/06/2021การสร้าง Flip Book ด้วย PUBHTML5technoEdit/Delete
14/06/2021การผลิตสื่อวีดิทัศน์เบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere ProtechnoEdit/Delete
14/06/2021การจัดทำวิดีโอประกอบการสอนอย่างง่ายtechnoEdit/Delete
14/06/2021การจัดการเรียนรู้ด้วย EdpuzzletechnoEdit/Delete
14/06/2021Assemblr: เครื่องมือพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบ AR ในยุคดิจิทัลtechnoEdit/Delete
วันที่ชื่อเรื่องผู้เขียนจัดการข้อมูล
Contact Us