Digital Signage คือ สื่อประชาสัมพันธ์หรือป้ายดิจิทัล บนจอภาพรูปแบบใหม่ ที่สามารถเปลี่ยนทีวีของคุณให้น่าสนใจ เสมือนกับมีช่องทีวีเป็นของตนเอง โดยสามารถแสดงภาพเคลื่อนไหว อาทิ เฃ่น ตัวหนังสือ วีดีโอ ข้อมูล ภาพกราฟฟิคที่ช่วยสร้างสีสันให้กับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของคุณ ด้วยการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ และมัลติมีเดีย ทำให้คุณต้องทิ้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์แบบเดิมๆ ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการใดๆ ก็ตาม เหมาะกับ โรงแรม, โรงพยาบาล, ศูนย์การค้า, ห้องสมุด,ร้านอาหาร, สถานที่ราชการ, สถานีขนส่ง, ศูนย์ประชุมซึ่งเป็นตัวช่วย ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ ณ จุดขายสินค้า พร้อมทั้งเพิ่มความสะดวกด้วยสามารถบริหารจัดการผ่านทางโครงข่ายคอมพิวเตอร์ร่วมกับ Digital signage ได้

อ้างอิงภาพจาก http://www.anzenmedia.com

การทำงานของอุปกรณ์จะมี 2 ประเภท คือแบบ Standalone player และ Network player แล้วแต่ขนาดของธุรกิจ

อ้างอิงภาพจาก http://www.anzenmedia.com

ภาพแสดงการทำงานระหว่าง PC ควบคุมกับตัวอุปกรณ์, รองรับการนำข้อมูลเข้า หลายแบบ ง่ายต่อการใช้งาน

ภาพรวมอธิบายการทำงานรวมกับสื่อดิจิทัลส่วนอื่นผ่านเครือข่าย TCP/IP

โดยรูปแบบการทำงานของนั้นจะต้องทำการ copy ข้อมูลจาก Computer ไปยัง Memory card เพื่อนำไป update ข้อมูลลงบน Media player โดยต้นทางที่จะส่งข้อมูลอยู่ที่ไหนก็ได้จะส่งข้อมูลมายังปลาย ทางเพื่อให้ ปลายทางเก็บข้อมูลลงบนหน่วยความจำและนำข้อมูลนั้นมาแสดงผลไปยังจอภาพที่ เชื่อมต่ออยู่ และไฟล์ที่สนับสนุนในการแสดงผลมี Support Format MPEG1, MPEG2, MPEG4 และ WMV9 และ Video Output ของตัว Network player นั้นไม่ได้มีแต่ S-video แต่สามารถต่อกับ จาภาพ DVI, VGA ได้อีกด้วย
“เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีสาขาเยอะหรือ ศูนย์การค้า เพราะ สะดวกในการ Update ข้อมูล ไปยังตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์”

ประโยชน์จากการใช้งานป้ายดิจิทัลประชาสัมพันธ์

 1. ประหยัดต้นทุนและเวลา ในการจัดพิมพ์และเปลี่ยนแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ รวมทั้งสามารถตั้งเวลาเปิด/ปิดรายการล่วงหน้าได้
 2. เพื่อดึงดูดความสนใจ สำหรับ สถานที่ ที่ต้องการสร้างความสนใจแก่ลูกค้าที่ผ่านไปมาให้แวะเข้าชมสินค้า แนะนำพิเศษหรือราคาพิเศษของท่าน เพื่อให้ ข้อมูลในการสร้างการตัดสินใจซื้อเร็วยิ่งขึ้นเมื่อเทียบ กับ การประชาสัมพันธ์ รูปแบบอื่นถือว่าคุ้มค่ามาก
 3. ง่ายในการใช้งาน ตัว เครื่องขนาดเล็กกระทัดรัดสามารถติดตั้งได้ในพื้นที่ที่ จำกัด อีกทั้งการใช้งานที่ง่าย เพียงแค่ Drag and Dropก็สามารถ Update ข้อมูลได้ทันทีซึ่งทำให้ประหยัดทั้งต้นทุน และเวลา
 4. เข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว ช่วย ให้การส่งข่าวสารเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่พลาดข่าวสารต่างๆ เลย หรือสามารถดูข้อมูลได้จากหน้าจอ โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินหาใบปลิวอย่างในอดีต ด้วยระบบ Touch Screen kiosk ที่สามารถอำนวยความสะดวกให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ต้องการ ได้เพียงใช้ปลายนิ้วสัมผัส
 5. สร้าง “รายได้เสริม” ให้ กับบริษัท เป็นตัวแสดงสื่อโฆษณาที่มีพลังสูงสุดในยุคนี้ ดังนั้นจึงสามารถสร้างความอยากจับจ่ายให้กับลูกค้า ได้เป็นอย่างดี หรือแม้กระทั่งขายโฆษณาให้แก่ร้านค้าต่างๆ
 6. สร้าง “ภาพลักษณ์ที่ดี” ให้ แก่ บริษัท เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Technology และความใส่ใจในการให้ข้อมูลและบริการ สามารถแสดงผลได้ทั้งรูปแบบวิดีโอ ภาพนิ่ง และตัวอักษรวิ่งได้ในเวลา เดียวกัน ทำให้ผู้มาติดต่อ และขอรับบริการได้อย่างน่าประทับใจ และเป็นมืออาชีพยิ่งกว่า
 7. ประหยัดต้นทุน การ พิมพ์สื่อโฆษณาแบบเดิมๆ ต้องใช้ทั้งเวลา บุคลากร และเสียค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งเป็นจำนวนมาก เนื่องจากต้องมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่ตลอด แต่การใช้สื่อโฆษณาระบบ ป้ายดิจิตอลนี้ ไม่ต้องเสียเวลา เสียเงินอย่างซ้ำซ้อนอีกในการสร้างสื่อ เพราะเมื่อต้องการทำการ update ข้อมูลที่ ป้ายดิจิตอล ก็สามารถทำได้ทันที แสดงผลได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องรอโรงพิมพ์อีกต่อไป
 8. สามารถลดการใช้กระดาษ หมึก พิมพ์ต่างๆ จากการทำงานพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเดิมๆที่ต้องใช้กระดาษจำนวนมาก ป้ายดิจิตอล จะช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษและสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สรุปภาพรวมการทำงานของป้ายดิจิทัลสำหรับโฆษณาได้ดังนี้

 1. Digital signage รองรับการทำงานบนเครือข่าย TCP/IP เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุม ง่ายต่อการอัพโหลดข้อมูลไปยัง จอแสดงผล ผ่านระบบ Ethernet, Internet
 2. สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูล ได้ทันต่อเหตุการณ์ (real time)
 3. ป้ายดิจิตอลสามารถแบ่งหน้าจอการแสดงผลได้ถึง 6ส่วน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของหน้าจอแสดงผลด้วย
 4. สามารถใช้งานร่วมกับ เครือข่ายอื่นบน Internet ได้ด้วยเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมทั้งระบบในกรณีมี หลายๆ จอที่ทำงานแยกกันโดยอิสระ
 5. ง่ายต่อการใช้งาน (Easy and Simple ) สามารถควบคุมระบบได้ง่ายผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 6. ความปลอดภัยของข้อมูลการรับ-ส่งข้อมูล สามารถเข้ารหัสข้อมูลได้
 7. ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาผ่าน เครือข่าย internet
 8. มีความยืดหยุ่น สามารถแสดงผลได้ทั้ง LCD, TV, plasma, LED Full color, Score Board
 9. เอื้ออำนวยต่อการอบรม ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(Training) กรณีผู้บริหารไม่สามารถเดินทางไปได้ ก็สามารถทำการอบรมผ่านเครือข่าย internet ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
 10. สามารถเข้าถึงได้ง่าย รองรับการทำงานทั้งแบบ Display New’s, Interactive กับคนที่ผ่านไปมาได้

แสดงความคิดเห็น

Contact Us