คู่มือแนะนำการใช้งานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ม.อ.
เพื่อช่วยให้นักศึกษาและบุคลากรของ ม.อ. สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก
ที่มา สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คู่มือในการใช้งาน คลิก Manual-IT-services-for-students-2564

แสดงความคิดเห็น

Contact Us