หน้าหลัก

Student

PSU Staff

Visitor

Close(X)
Student | PSU Staff | Visitor
Close(X)

การนำเสนอข้อมูลให้เข้าใจง่ายด้วย Looker Studio

เทคโนไกด์สัปดาห์นี้พบกับไกด์เป้ และ ไกด์ซัน ในหัวข้อ “การนำเสนอข้อมูลให้เข้าใจง่ายด้วย Looker Studio” มาเรียนรู้การ #DataVisualization ซึ่งการจัดการข้อมูลเป็น Skill ที่จำเป็นมาก และมีความสำคัญกับทุกงานภายในองค์กรเลยทีเดียว

การนำเสนอข้อมูลให้เข้าใจง่ายด้วย Looker Studio

เทคโนไกด์สัปดาห์นี้พบกับไกด์เป้ และ ไกด์ซัน ในหัวข้อ “การนำเสนอข้อมูลให้เข้าใจง่ายด้วย Looker Studio” มาเรียนรู้การ #DataVisualization ซึ่งการจัดการข้อมูลเป็น Skill ที่จำเป็นมาก และมีความสำคัญกับทุกงานภายในองค์กรเลยทีเดียว

Quick Access

D.D.JFK

จองห้อง

ยืมออนไลน์

OPAC

SE-ED e-Library

บริการตอบคำถาม

วารสาร Journal of
Information and
Learning (JIL)

Green OAR

ระบบเอกสารคำสอน

ผลิตสื่อวีดิทัศน์

Quick Access

D.D.JFK

จองห้อง

ยืมออนไลน์

OPAC

SE-ED e-Library

บริการตอบคำถาม

วารสาร Journal of
Information and
Learning (JIL)

Green OAR

ระบบเอกสารคำสอน

ผลิตสื่อวีดิทัศน์

D.D.JFK
จองห้อง
ยืมออนไลน์
OPAC
SE-ED e-Library
บริการตอบคำถาม
วารสาร JIL
Green OAR
เอกสารคำสอน
ผลิตสื่อวีดิทัศน์
Contact Us