ผลการค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์:

ขอเชิญตรวจสอบค่าปรับค้างชำระและทรัพยากรค้างส่งของห้องสมุด ผ่านบริการติดตามหนี้สินห้องสมุด

หอสมุดฯ เชิญชวนนักศึกษาและผู้ใช้บริการทุกท่าน ตรวจสอบค่าปรับค้างชำระและทรัพยากรค้างส่งของห้องสมุด ผ่าน #บริการติดตามหนี้สินห้องสมุด

จัดอบรม ฝน ฟ้า อากาศ เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับมือฝนฟ้าอากาศและภัยพิบัติ

จัดอบรม ฝน ฟ้า อากาศ เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับมือฝนฟ้าอากาศและภัยพิบัติ

📣หอสมุดฯ แจ้งเวลาเปิดบริการ (ช่วงปิดภาคเรียน) ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2565 👇

📣หอสมุดฯ แจ้งเวลาเปิดบริการ (ช่วงปิดภาคเรียน) ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2565 👇

๑๓ ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๑๓ ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

บริการใหม่มาแล้วว !!! ibrary E-Plus

บริการใหม่มาแล้วว !!! ibrary E-Plus
มุมอ่านหนังสือออนไลน์ ที่สามารถเข้าถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เช่น E-news, E-books, E-journals และ E-databases ผ่าน iPad โดยหอสมุดฯ

รณรงค์งดสูบบุหรี่

รณรงค์งดสูบบุหรี่
ด้วยความปรารถนาดี จากสำนักวิทยบริการ

บริการ IT Help Desk

ประกาศ!! หอสมุดเปิดให้บริการ IT Help Desk 2 จุด

Contact Us