หน้าหลัก

Student

PSU Staff

Visitor

Close(X)
Student | PSU Staff | Visitor
Close(X)
คุณภาพอากาศสำนักวิทยบริการ

คุณภาพอากาศ

txtdust µg/m³ txttemp °C txtmois % txtcarbon PPM.

แคมป์ฤดูร้อน Easy Coding 23-24 เม.ย. 67 นี้

‼ ⛳️ OAR Kids Camp Easy Coding#3 แคมป์อีซี่โค้ดดิ้ง ⚙️? ชวนวัยรุ่น #วัยจ๊าบของแทร่ มาสนุกกับพี่โปรแแกรมเมอร์ เตรียมทักษะให้พร้อมต่อการก้าวสู่โลกแห่งอนาคตด้าน IT ✨? กับ สำนักวิทยบริการ ม.อ. ปัตตานี

แคมป์ฤดูร้อน Easy Coding 23-24 เม.ย. 67 นี้

‼ ⛳️ OAR Kids Camp Easy Coding#3 แคมป์อีซี่โค้ดดิ้ง ⚙️? ชวนวัยรุ่น #วัยจ๊าบของแทร่ มาสนุกกับพี่โปรแแกรมเมอร์ เตรียมทักษะให้พร้อมต่อการก้าวสู่โลกแห่งอนาคตด้าน IT ✨? กับ สำนักวิทยบริการ ม.อ. ปัตตานี

Quick Access

D.D.JFK

จองห้อง

ยืมออนไลน์

OPAC

SE-ED e-Library

หอจดหมายเหตุ ม.อ.

วารสาร Journal of
Information and
Learning (JIL)

Green OAR

ระบบเอกสารคำสอน

ติดตามหนี้สิน

Quick Access

D.D.JFK

จองห้อง

ยืมออนไลน์

OPAC

SE-ED e-Library

หอจดหมายเหตุ ม.อ.

วารสาร Journal of
Information and
Learning (JIL)

Green OAR

ระบบเอกสารคำสอน

ติดตามหนี้สิน

D.D.JFK
จองห้อง
ยืมออนไลน์
OPAC
SE-ED e-Library
หอจดหมายเหตุ ม.อ.
วารสาร JIL
Green OAR
เอกสารคำสอน
ติดตามหนี้สิน
Contact Us

OAR Kids Camp Easy Coding

23-24 เมษายน 2567 ค่าสมัคร 1990.-