Corel VideoStudio Pro X6 เป็นโปรแกรมตัดต่อ วีดีโอที่มีการใช้งานไม่ยากจนเกินไป แม้ผู้ที่เริ่มใช้งานก็สามารถที่จะสร้างวีดีโอได้เหมือนกับผู้ที่มีประสบการณ์ตัดต่อวีดีโอมานาน โปรแกรมนี้มีเครื่องมือต่างๆ สำหรับตัดต่อวีดีโออย่างครบถ้วน เริ่มตั้งแต่จับภาพจากกล้องเข้าคอมพิวเตอร์ตัดต่อวีดีโอ ใส่ Effect ต่างๆ แทรกดนตรีประกอบ แทรกคำบรรยาย ไปจนถึงบันทึกวีดีโอที่ตัดต่อกลับลงเทป, VCD, DVD หรือแม้กระทั่งเผยแพร่ผลงานทางเว็บ

อ่านต่อหรือดาวน์โหลด : การสร้างสื่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X6

 

แสดงความคิดเห็น

Contact Us