ผลการค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์:

การสร้างสื่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X6

Corel VideoStudio Pro X6 เป็นโปรแกรมตัดต่อ วีดีโอที่มีการใช้งานไม่ยากจนเกินไป แม้ผู้ที่เริ่มใช้งานก็สามารถที่จะสร้างวีดีโอได้เหมือนกับผู้ที่มีประสบการณ์ตัดต่อวีดีโอมานาน โปรแกรมนี้มีเครื่องมือต่างๆ สำหรับตัดต่อวีดีโออย่างครบถ้วน

Contact Us