Micro: bit เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการศึกษา เริ่มต้นโครงการโดยสถานีโทรทัศน์ BBC ประเทศอังกฤษ ผลิตโดย element14 โดยในโครงการได้จัดทําบอร์ด micro:bit ขึ้นมาแจกให้กับนักเรียนในประเทศอังกฤษจํานวน 1 ล้านบอร์ด

 

อ่านต่อหรือดาวน์โหลดได้ที่ : microbit

แสดงความคิดเห็น

Contact Us