ผลการค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์:

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการคนกินแดดฯ ครั้งที่ 16 วันที่ 5-6 ก.พ. 2565 อ.เบตง จ.ยะลา

สำนักวิทยบริการขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม โครงการคนกินแดดชายแดนใต้ (Solar Man in Southernmost Border) ครั้งที่ 16 วันที่ 5-6 ก.พ. 2565 อ.เบตง จ.ยะลา

Contact Us