ผลการค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์:

รณรงค์งดสูบบุหรี่

รณรงค์งดสูบบุหรี่
ด้วยความปรารถนาดี จากสำนักวิทยบริการ

บริการ IT Help Desk

ประกาศ!! หอสมุดเปิดให้บริการ IT Help Desk 2 จุด

พี่หอเอฟแนะนำบริการน้องปี 1

บริการดี ๆ มาแนะนำให้น้อง ๆ ได้สนุกกับการเรียนรู้และการใช้บริการในหอสมุดมากขึ้น

สมาชิกประเภทอาจารย์สามารถต่ออายุการยืมหนังสือ

สมาชิกประเภทอาจารย์สามารถต่ออายุการยืมหนังสือด้วยตนเองผ่านระบบ OPAC ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2565

ขอเชิญประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์สำนักวิทยบริการ

ครบรอบ 1 ปี ที่สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี ได้เปิดให้บริการเว็บไซต์ใหม่ โดยรวมเอาข้อมูล ความรู้ และบริการต่างๆ จาก 3 หน่วยงานภายใต้สำนักฯ อันได้แก่ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ และสำนักงานบริหาร มานำเสนอผู้ใช้บริกา

หนังสือหายทำไงดี??

หนังสือหายทำไงดี
หนังสือหายพระไม่ลงโทษ หอสมุดช่วยได้

Contact Us