ร่วมเสนอชื่อ HUMAN BOOK เรื่องที่อยากอ่าน
เพื่อเป็น “หนังสือมีชีวิต” ให้กับหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้  โดยคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์นี้ได้เลย

สามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ในศาสตร์นั้นๆ หรือเรื่องที่ต้องการรู้

แสดงความคิดเห็น

Contact Us