ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “OAR โชว์กึ๋น” เวทีนำเสนอผลงานนวัตกรรมที่ดำเนินการดำเนินการในปี 2565 ที่ผ่านมา

🔵 วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น.
🔵 ห้องมินิเธียเตอร์ สำนักวิทยบริการ

ผลงาน 15 ชิ้น ได้แก่

1. ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ ม.อ.ปัตตานี
2. ระบบบอร์ดชวนบ่น Avatar Board
3. บริการ American Corner Pattani Portal
4. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ 7 จุดเน้น ม.อ.
5. ระบบตรวจนับคนเข้าออกพื้นที่อาคาร JFK
6. การพัฒนาระบบสนับสนุนผู้ใช้บริการอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
7. รายวิชา 017-201 ห้องสมุดดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้
8. บริการคนอ่านคน JFK Human Library
9. ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองในตัวอาคาร
10. ระบบการบริหารมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักวิทยบริการ
11. เครื่องขายคูปองเข้าห้องสมุดแบบอัตโนมัติแบบ Hybrid สำหรับบุคคลภายนอก
12. ห้องเรียนจักรวาลนฤมิต ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13. การควบคุมติดตามหนี้สินและทรัพยากรค้างส่ง ผ่านระบบติดตามหนี้สิน
14. การพัฒนาระบบห้องสตูดิโอสำหรับการผลิตรายการโทรทัศน์ในรูปแบบเสมือนจริงของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
15. การพัฒนาบทเรียนวิดีโอสตรีมมิ่งแบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กองทุนวิจัยวิทยาเขตปัตตานี


แสดงความคิดเห็น

Contact Us