??โครงการคนกินแดดชายแดนใต้??
เปิดรับผู้สนใจเข้าอบรม
จำกัด รุ่นละ 100 คน?
?สมัครได้ทาง website: solarman.in.th⌨️
และ line : @355dmrmu?
☀️☀️ครั้งที่ 14 วันที่ 15 – 16 มกราคม 2565☀️☀️
หมายเหตุ
รับเฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีน ป้องกัน COVID19 แล้ว 2 เข็ม??
การอบรมดำเนินการตามมาตรการ DMHTT???

แสดงความคิดเห็น

Contact Us