ผู้เขียนtechno
ฝ่ายงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
กลุ่มข้อมูลเทคโนฯ น่ารู้
ชื่อเรื่องการสร้างจดหมายเวียนด้วย Microsoft Word
วันที่15/06/2021
เนื้อหา

จดหมายเวียน คือ การสร้างเอกสารหลายฉบับที่มีเนื้อความเหมือนกัน เอกสารแต่ละฉบับแตกต่างเฉพาะบางส่วนของจดหมายเท่านั้น เช่น หนังสือเชิญประชุม เกียรติบัตร เป็นต้น เอกสารนี้จะมีข้อความเหมือนกันทุกฉบับ แต่ละฉบับแตกต่างกันเฉพาะชื่อและที่อยู่เท่านั้น

 

อ่านต่อหรือดาวน์โหลด : การสร้างจดหมายเวียน

Keywordจดหมายเวียน, word
รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำจดหมายเวียน คือ การสร้างเอกสารหลายฉบับที่มีเนื้อความเหมือนกัน เอกสารแต่ละฉบับแตกต่างเฉพาะบางส่วนของจดหมายเท่านั้น
Contact Us