ผู้เขียนtechno
ฝ่ายงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
กลุ่มข้อมูลเทคโนฯ น่ารู้
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาและสตรีมศึกษาด้วย Micro:bit
วันที่14/06/2021
เนื้อหา

Micro: bit เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการศึกษา เริ่มต้นโครงการโดยสถานีโทรทัศน์ BBC ประเทศอังกฤษ ผลิตโดย element14 โดยในโครงการได้จัดทําบอร์ด micro:bit ขึ้นมาแจกให้กับนักเรียนในประเทศอังกฤษจํานวน 1 ล้านบอร์ด

 

อ่านต่อหรือดาวน์โหลดได้ที่ : microbit

Keywordmicrobit, stem, steam
รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำMicro:bit เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์มีจุดเด่นด้านการเขียนโปรแกรมที่ง่าย ใช้ภาษาบล็อก และแปลงออกมาเป็นภาษา JavaScript หรือ Python
Contact Us