ผู้เขียนtechno
ฝ่ายงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
กลุ่มข้อมูลเทคโนฯ น่ารู้
ชื่อเรื่องการใช้งาน Piktochart
วันที่14/06/2021
เนื้อหา

Piktochart เป็นเว็บแอพพลิเคชั่นช่วยสร้างสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Infographic,
Presentation, Poster, Report, Flyer เป็นต้น

อ่านต่อหรือดาวน์โหลดคู่มือ : การใช้งาน Piktochart

Keywordคู่มือ, การใช้งาน, Piktochart
รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำPiktochart เป็นเว็บแอพพลิเคชั่นช่วยสร้างสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Infographic
Contact Us