ผู้เขียนtechno
ฝ่ายงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
กลุ่มข้อมูลเทคโนฯ น่ารู้
ชื่อเรื่องการสร้าง Flip Book ด้วย PUBHTML5
วันที่14/06/2021
เนื้อหา

PUBHTML5 คือ เว็บไซต์บริการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) หรือฟลิปบุ๊ค (Flipbook) ในรูปแบบพลิกหน้า ผู้อ่านสามารถพลิกอ่านหนังสือหน้าต่างๆ ได้ตามความต้องการ อีกทั้งยังสามารถดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เก็บไว้ได้ด้วย นิยมนำมาใช้สร้างแมกกาซีนอิเล็กทรอนิกส์, โบรชัวร์อิเล็กทรอนิกส์, แคตตาล็อคอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ผู้ใช้สามารถสร้างและเผยแพร่ได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.pubhtml5.com ด้วยการอัพโหลดไฟล์ pdf และกำหนดค่ารายละเอียดข้อมูลของเอกสารเท่านั้น

อ่านต่อหรือดาวน์โหลดคู่มือ : PUBHTML5

รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำPUBHTML5 คือ เว็บไซต์บริการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) หรือฟลิปบุ๊ค (Flipbook) ในรูปแบบพลิกหน้า ผู้อ่านสามารถพลิกอ่านหนังสือหน้าต่างๆ ได้ตามความต้องการ อีกทั้งยังสามารถดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เก็บไว้ได้ด้วย
Contact Us