ผู้เขียนtechno
ฝ่ายงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
กลุ่มข้อมูลเทคโนฯ น่ารู้
ชื่อเรื่องการผลิตสื่อวีดิทัศน์เบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro
วันที่14/06/2021
เนื้อหา

โปรแกรม Adobe Premiere Pro เป็นซอฟแวร์ที่ใช้ในการผลิตสื่อวีดิทัศน์ที่ได้รับนิยมความแพร่หลายเป็นอย่างมาก สามารถผลิตสื่อวีดิทัศน์ได้ในระดับมืออาชีพ จนถึงการนำไปออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ (Broadcasting System) มีการทำงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนมากนัก และรองรับไฟล์วิดีโอในฟอร์แมตที่หลากหลาย

 

 

อ่านต่อหรือดาวน์โหลดคู่มือ : การผลิตสื่อวีดิทัศน์เบื้องต้น

KeywordAdobe Premiere Pro, การผลิตสื่อวีดิทัศน์เบื้องต้น
รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำAdobe Premiere Pro เป็นซอฟแวร์ที่ใช้ในการผลิตสื่อวีดิทัศน์ที่ได้รับนิยมความแพร่หลายเป็นอย่างมาก สามารถผลิตสื่อวีดิทัศน์ได้ในระดับมืออาชีพ จนถึงการนำไปออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ (Broadcasting System)
Contact Us