ผู้เขียนtechno
ฝ่ายงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
กลุ่มข้อมูลเทคโนฯ น่ารู้
ชื่อเรื่องการจัดทำวิดีโอประกอบการสอนอย่างง่าย
วันที่14/06/2021
รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำการแนะนำวิธีการผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบวิดีโอ โดยเนื้อหาของบทเรียนมาจากงานนำเสนอของผู้สอน ซึ่งผู้สอนมีอยู่แล้ว เช่น PowerPoint ภาพนิ่ง หรือเอกสาราต่างๆ สำหรับการผลิตสื่อวิดีโอ
Contact Us