ผู้เขียนtechno
ฝ่ายงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
กลุ่มข้อมูลเทคโนฯ น่ารู้
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ด้วย Edpuzzle
วันที่14/06/2021
เนื้อหา

Edpuzzle เป็นเว็บแอพลิเคชั่นใช้สร้างสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบวีดีโอ โดยค้นหาวีดีโอที่ให้บริการบน Edpuzzle, Youtube, Khan Academy, National Geographics, TED Talks, Veritasium, Numberphile, Crash Course และ Vimeo  นำมาแทรกคำอธิบายและแบบทดสอบ มีความสามารถติดตามสถานการณ์การเรียน ตลอดจนแสดงคะแนนสรุปของผู้เรียนได้

สามารถอ่านต่อและดาวน์โหลด :การจัดการเรียนรู้ด้วย Edpuzzle

รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำEdpuzzle เป็นเว็บแอพลิเคชั่นใช้สร้างสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบวีดีโอ โดยใช้สร้างสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบวีดีโอ
Contact Us