ผู้เขียนtechno
ฝ่ายงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
กลุ่มข้อมูลเทคโนฯ น่ารู้
ชื่อเรื่องการตัดต่อวีดีโอเบื้องต้น อย่างง่ายและรวดเร็วด้วยโปรแกรม Shotcut
วันที่03/06/2021
เนื้อหา

เมื่อกล่าวถึงโปรแกรมที่เหมาะแก่การเริ่มต้นตัดต่อมากที่สุด คือโปรแกรม Shotcut จุดเด่นของโปรแกรมนี้คือหน้าตาฟังก์ชันในการใช้งานที่ง่าย ซึ่งรูปแบบหน้าตาฟังก์ชันจะดูเหมือนโปรแกรมธรรมดา ๆ แต่โปรแกรม Shotcut นั้น สามารถทำได้หลายอย่าง สนับสนุนไฟล์ (File) เสียง และ วิดีโอ ทุกรูปแบบ Shotcut เป็นโปรแกรมตัดต่อซึ่งค่อนข้างแตกต่างจากโปรแกรมตัวอื่น คุณสมบัติของโปรแกรมเป็น Open Source ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ในทุกจุดประสงค์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

คู่มือโปรแกรม Shotcut

Keywordตัดต่อวีดีโอ,Shotcut
รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำเมื่อกล่าวถึงโปรแกรมที่เหมาะแก่การเริ่มต้นตัดต่อมากที่สุด คือโปรแกรม Shotcut จุดเด่นของโปรแกรมนี้คือหน้าตาฟังก์ชันในการใช้งานที่ง่าย ซึ่งรูปแบบหน้าตาฟังก์ชันจะดูเหมือนโปรแกรมธรรมดา ๆ
Contact Us