ผู้เขียนtechno
ฝ่ายงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
กลุ่มข้อมูลเทคโนฯ น่ารู้
ชื่อเรื่องGoogle Forms แบบจับเวลาข้อสอบด้วย Form Timer ได้
วันที่07/08/2021
เนื้อหา

Google form เป็น Apps ที่ใช้ในการสร้างฟอร์มเพื่อเก็บข้อมูลออนไลน์ เช่น แบบทดสอบ หรือแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลจากผู้ใช้ ด้วยระบบออนไลน์ได้  ในที่นี้จะกล่าวถึงการสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Forms แบบจับเวลาได้และไม่จำกัดผู้เข้าสอบ สามารถใช้ได้เฉพาะอีเมล์ที่ @psu.ac.th หรือเป็นอีเมล์ Google Workspace for Education - Google for Education Partner ใช้ได้ Gmail โรงเรียน หรือสถานศึกษาต่างๆที่เปิดบริการไว้แล้ว ส่วนที่เป็น Gmail ธรรมดาไม่สามารถใช้งานได้

สามารถดูรายละเอียดได้ตามลิ้งนี้ Form Timer

KeywordGoogle Forms,จับเวลา,Form Timer
รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำGoogle form เป็น Apps ที่ใช้ในการสร้างฟอร์มเพื่อเก็บข้อมูลออนไลน์ เช่น แบบทดสอบ หรือแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลจากผู้ใช้ ด้วยระบบออนไลน์ได้  ในที่นี้จะกล่าวถึงการสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Forms แบบจับเวลาได้และไม่จำกัดผู้เข้าสอบ
Contact Us