ผู้เขียนtechno
ฝ่ายงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
กลุ่มข้อมูลเทคโนฯ น่ารู้
ชื่อเรื่องการสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Forms แบบจับเวลาได้
วันที่12/07/2021
เนื้อหา

การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Forms แบบจับเวลาได้

Google form เป็น Apps ที่ใช้ในการสร้างฟอร์มเพื่อเก็บข้อมูลออนไลน์ เช่น แบบทดสอบ หรือแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลจากผู้ใช้ ด้วยระบบออนไลน์ได้  ในที่นี้จะกล่าวถึงการสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Forms แบบจับเวลาได้ สามารถใช้ได้เฉพาะอีเมล์ที่ @psu.ac.th หรือเป็นอีเมล์ Google Workspace for Education - Google for Education Partner ใช้ได้ Gmail โรงเรียน หรือสถานศึกษาต่างๆที่เปิดบริการไว้แล้ว ส่วนที่เป็น Gmail ธรรมดาไม่สามารถใช้งานได้กรณีนี้

คลิกเนื้อหาทั้งหมด =>การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Forms แบบจับเวลาได้

KeywordGoogle Forms,จับเวลา
รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำGoogle form เป็น Apps ที่ใช้ในการสร้างฟอร์มเพื่อเก็บข้อมูลออนไลน์ เช่น แบบทดสอบ หรือแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลจากผู้ใช้ ด้วยระบบออนไลน์ได้  ในที่นี้จะกล่าวถึงการสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Forms แบบจับเวลาได้
Contact Us