ผู้เขียนtechno
ฝ่ายงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
กลุ่มข้อมูลเทคโนฯ น่ารู้
ชื่อเรื่องการขอใช้บริการอีเมล Google Workspace for Education (@psu.ac.th)
วันที่24/06/2021
เนื้อหา

บริการอีเมล Google Workspace for Education (@psu.ac.th) เป็นบริการของ Google ได้เปิดให้บริการให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีเครื่องมือสำหรับการทำงานต่างๆ เช่น ระบบอีเมล ระบบเอกสาร ระบบเก็บข้อมูลบน Cloud (Drive) ระบบประชุมทางไกล (Meet) Google Classroomและอื่นๆ นักศึกษาและบุคลากรที่ต้องการใช้บริการอีเมล Google Workspace for Education (@psu.ac.th)

คลิกไฟล์ googlepsu

Keywordคู่มือ
รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำบริการอีเมล Google Workspace for Education (@psu.ac.th) เป็นบริการของ Google ได้เปิดให้บริการให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีเครื่องมือสำหรับการทำงานต่างๆ เช่น ระบบอีเมล ระบบเอกสาร ระบบเก็บข้อมูลบน Cloud (Drive) ระบบประชุมทางไกล
Contact Us