ผู้เขียนtechno
ฝ่ายงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
กลุ่มข้อมูลเทคโนฯ น่ารู้
ชื่อเรื่องคู่มือแนะนำการใช้งานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ม.อ.
วันที่23/06/2021
เนื้อหา

คู่มือแนะนำการใช้งานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ม.อ.
เพื่อช่วยให้นักศึกษาและบุคลากรของ ม.อ. สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก
ที่มา สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คู่มือในการใช้งาน คลิก Manual-IT-services-for-students-2564

Keywordคู่มือ
รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำคู่มือแนะนำการใช้งานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ม.อ.
เพื่อช่วยให้นักศึกษาและบุคลากรของ ม.อ. สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก
ที่มา สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คู่มือในการใช้งานเบื้องต้น
Contact Us