ผู้เขียนtechno
ฝ่ายงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
กลุ่มข้อมูลเทคโนฯ น่ารู้
ชื่อเรื่องวิธีการตั้งรหัสผ่าน PSU Email Service ขอเปิดบริการ Google Apps for Education (GAFE)
วันที่22/06/2021
เนื้อหา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ให้บริการระบบอีเมลภายใต้โดเมน psu.ac.th โดยให้พื้นที่จำกัดแก่บุคลากรทุกท่านเท่ากันที่ 1 GB เพื่อจัดเก็บข้อมูลสำคัญภายในองค์กร ต่อมาได้ขอเปิดบริการ Google Apps for Education (GAFE) สำหรับองค์กรทางการศึกษาและได้รับการอนุมัติ ขั้นตอนตาม ลิงค์

https://gafe.psu.ac.th/support/1/1?fbclid=IwAR3LBqEMfPOk-RYkS1VbGh0IUSc9hv1ZLH1RExnMQ-BDmJiXl4dsFDlY-N8

รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ให้บริการระบบอีเมลภายใต้โดเมน psu.ac.th โดยให้พื้นที่จำกัดแก่บุคลากรทุกท่านเท่ากันที่ 1 GB เพื่อจัดเก็บข้อมูลสำคัญภายในองค์กร ต่อมาได้ขอเปิดบริการ Google Apps for Education (GAFE) สำหรับองค์กรทางการศึกษาและได้รับการอนุมัติ
Contact Us