ผู้เขียนtechno
ฝ่ายงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
กลุ่มข้อมูลเทคโนฯ น่ารู้
ชื่อเรื่องLibreOffice คืออะไร?
วันที่18/06/2021
KeywordLibreOffice
รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำLibreOffice คือโปรแกรมประยุกต์ใช้งานทางด้านสำนักงาน มีความสามารถเหมือน Microsoft Office ใช้ในการบริหารจัดการเอกสาร ภายในสำนักงาน งานนำเสนอ งานคำนวณและงานฐานข้อมูล
Contact Us