ผู้เขียนtechno
ฝ่ายงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
กลุ่มข้อมูลเทคโนฯ น่ารู้
ชื่อเรื่องDigital Signage
วันที่18/06/2021
รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำDigital Signage คือ สื่อประชาสัมพันธ์หรือป้ายดิจิทัล บนจอภาพรูปแบบใหม่ ที่สามารถเปลี่ยนทีวีของคุณให้น่าสนใจ เสมือนกับมีช่องทีวีเป็นของตนเอง
Contact Us