ผู้เขียนtechno
ฝ่ายงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
กลุ่มข้อมูลเทคโนฯ น่ารู้
ชื่อเรื่องการสร้าง Infographics ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เบื้องต้น
วันที่18/06/2021
เนื้อหา

โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมนำเสนองานที่สามารถออกแบบและสร้าง Infographics ได้

อ่านต่อหรือดาวน์โหลด : PowerPoint Infographic

Keywordinfographic, powerpoint
รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำMicrosoft PowerPoint เป็นโปรแกรมนำเสนองานที่สามารถออกแบบและสร้าง Infographics ได้
Contact Us