ผู้เขียนsecret
ฝ่ายงานสำนักงานบริหาร
กลุ่มข่าวกิจกรรม/โครงการ, สำนักงานบริหาร
ชื่อเรื่องOAR : Teamwork Excellence 2020, 26-28 Nov. Krabi
วันที่25/05/2021
KeywordOAR, Teamwork
รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

สำนักวิทยบริการ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตร “การทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาองค์กร (Teamwork Excellence)”

Contact Us