ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มข่าวกิจกรรม/โครงการ, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ชื่อเรื่องภาพการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง “การจดสิทธิบัตรผลงานสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ” โดย คุณพิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
วันที่15/05/2024
เนื้อหา

ภาพบรรยากาศ ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องปุลากง สำนักวิทยบริการ ได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง “การจดสิทธิบัตรผลงานสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ” โดย คุณพิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี โดยมีการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการยื่นขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร แก่บุคลากรชาวสำนักวิทยบริการ

 

รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง “การจดสิทธิบัตรผลงานสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ” โดย คุณพิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี

Contact Us