ผู้เขียนsecret
ฝ่ายงานสำนักงานบริหาร
กลุ่มข่าวสมัครงาน, สำนักงานบริหาร
ชื่อเรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่25/06/2021
เนื้อหา

ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ เลขที่ 3894 และตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่ 3895

อ่านรายละเอียดที่ https://secret.oas.psu.ac.th/tor_oar/fileupload/UP-64-000104.pdf

รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

Contact Us