ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ชื่อเรื่องขอเชิญอ่าน E-book
วันที่24/06/2021
รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

ขอเชิญอ่าน E-book
เรื่อง Politics, Law, and Community in Islamic Thought

Contact Us