ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานสำนักงานบริหาร
กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานบริหาร
ชื่อเรื่องเชิญร่วมกิจกรรมทำบุญประจำปีสำนักวิทยบริการ
วันที่26/04/2024
เนื้อหา

เชิญร่วมกิจกรรมทำบุญประจำปีสำนักวิทยบริการ

ในวันที่ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567

ศาสนาอิสลาม ละหมาดฮายัด
เวลา 9.00 น. ณ ชั้น 2 อาคาร 17
อาคารหอสมุด จอห์น เอฟ เคนเนดี้ (ตึกเก่า)

ศาสนาพุทธ ทำบุญถวายอาหารเพล
เวลา 10.00 น. ณ ชั้น 1 อาคาร 22
อาคารสำนักวิทยบริการ

รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

เชิญร่วมกิจกรรมทำบุญประจำปีสำนักวิทยบริการ

Contact Us