ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ชื่อเรื่องเปิดให้บริการยืม Notebook แล้ววันนี้ ณ IT Zone ชั้น 3 สำนักวิทยบริการ
วันที่17/04/2024
เนื้อหา

เปิดให้บริการยืม notebook ให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร

ใช้ภายในห้องสมุด ใช้ได้ครั้งละ 5 ชม.

โดยสามารถยืมได้ที่บริการ IT ZONE ชั้น 3 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

บริการยืม notebook

Contact Us