ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มข่าวกิจกรรม/โครงการ, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ชื่อเรื่องกิจกรรมคนอ่านคน เรื่อง โภชนาการอาหารแทนยา
วันที่05/03/2024
เนื้อหา

เรียนเชิญ ผู้ที่สนใจ สามารถร่วมอ่านหนังสือมีชีวิตเรื่อง โภชนาการอาหารแทนยา โดย อาจารย์ นัทธสรรค์ เมฆาวงศ์ธนา , เพ็ญศรี กาญจนลักษณ์ และ ษณกร โคตรสุวรรณ

อาหารเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายต้องการ การกินที่ผิด จะทำให้ร่างกายป่วย การปรับเปลี่ยนการกิน ช่วยลดอาการเจ็บป่วย ปรับเปลี่ยนอาหารการกินเพื่อให้ปลอดโรคประจำตัว ไม่ต้องพึ่งพาการกินยาตลอดชีวิต จะรอให้ป่วยแล้วปรับเปลี่ยนการกินหรือจะปรับก่อนป่วยดี

ในวันที่ 5 มีนาคม 2567  เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

บริเวณลานชั้น 1 สำนักวิทยบริการ

รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

กิจกรรมคนอ่านคน เรื่อง โภชนาการอาหารแทนยา

Contact Us