ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ชื่อเรื่องตรวจสอบข้อมูลค้างส่งและข้อมูลหนี้สิน
วันที่28/02/2024
เนื้อหา

ในช่วงใกล้การสอบปลายภาค เพื่อไม่ให้เกิดการค้างส่งทรัพบากรและเกิดค่าปรับ สามารถตรวจสอบข้อมูลค้างส้งและข้อมูลหนี้สิน ได้ทางลิงค์ข้างล่างนี้ได้

ตรวจสอบข้อมูลค้างส่ง/ค้างค่าปรับ
👉https://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/Search_Basic.aspx
จากนั้นเข้าสู่ระบบโดยใช้ 🔐PSU Passport

ชำระหนี้สินได้ทาง 👉https://ideatank.oas.psu.ac.th/alist/debtlist/
จากนั้นเข้าสู่ระบบโดยใช้ 🔐PSU Passport

รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

ตรวจสอบข้อมูลค้างส่งและข้อมูลหนี้สิน

Contact Us