ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ชื่อเรื่องเวลาเปิดปิดช่วงวันหยุดเทศกาลตรุษจีน
วันที่09/02/2024
เนื้อหา

เวลาเปิดบริการระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักวิทยบริการ

  1. ปิดให้บริการในวันเสาที่ 10 และจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ส่วนวันอาทิตที่ 11 กุมภาพันธ์ เปิดให้บริการ

รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

เวลาเปิดปิดช่วงวันหยุดเทศกาลตรุษจีน

Contact Us