ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานสำนักงานบริหาร
กลุ่มข่าวกิจกรรม/โครงการ, สำนักงานบริหาร
ชื่อเรื่องประกาศเปลี่ยนแปลงการจัดโครงการคนกินแดดชายแดนใต้
วันที่23/06/2021
Keywordsolar cell, solarman, คนกินแดดชายแดนใต้
รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

แจ้งปรับเปลี่ยนกิจกรรมอบรมคนกินแดดฯ ครั้งที่ 9 วันที่ 26-27 มิ.ย. 2564 เป็นระบบออนไลน์ผ่าน ZOOM

Contact Us