ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ชื่อเรื่องแก้วน้ำแบบไหนเข้าหอสมุดฯได้
วันที่07/12/2023
เนื้อหา

แก้วน้ำแบบไหนเข้าหอสมุดฯได้???
หอสมุดฯอนุญาตให้นำเครื่องดื่มเข้าในหอสมุดฯได้ แต่...ต้อง
✅ #มีฝาปิดสนิทไม่มีไอน้ำเกาะ
❌ งดนำน้ำถุง, แก้ว/ขวดพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งเข้าหอสมุด
หอสมุดฯ เป็นของเราทุกคน ช่วยกันรักษาความสะอาดน๊า❤️

รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

แก้วน้ำแบบไหนเข้าหอสมุดฯได้

Contact Us