ผู้เขียนtechno
ฝ่ายงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
กลุ่มข่าวกิจกรรม/โครงการ, เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
ชื่อเรื่องผอ. สำนักวิทยบริการร่วมนำเสนอบนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.- ม.อ.-มช. ครั้งที่ 7
วันที่06/12/2023
เนื้อหา
วันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2566 สำนักวิทยบริการนำโดย ผศ.ดร. สมพร ช่วยอารีย์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และผศ.ดร.สล้าง มุสิกสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฝ่ายบริหารและมาตรฐานองค์กร ทีมบริหารและบุคลากร เข้าร่วมงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.- ม.อ.-มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมเซนทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
โดยเข้าร่วมในแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มที่ 7 Digital Library นำเสนอวิสัยทัศน์ นวัตกรรมและแนวทางในการบริหารองค์กรของสำนักวิทยบริการ ระหว่างผู้อำนวยการและทีมบริหาร ของทั้งสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Keywordประชุม, อบรม
รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

ผศ.ดร. สมพร ช่วยอารีย์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และผศ.ดร.สล้าง มุสิกสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฝ่ายบริหารและมาตรฐานองค์กร ทีมบริหารและบุคลากร เข้าร่วมงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.- ม.อ.-มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 7

Contact Us