ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ชื่อเรื่องบริการ IT Helpdesk พร้อมให้บริการแล้ว
วันที่29/11/2023
เนื้อหา
 บริการ IT Help Desk พร้อมให้บริการแล้วนะ ที่ชั้น 1 หอสมุด ฯ ทุกวันพุธ เวลา 13.30 - 16.30 น.
📍และทุกวันทำการที่ ชั้น 3 บริเวณ IT Zone
💻ให้บริการด้านการติดตั้ง Software เฉพาะนักศึกษาและบุคลากร ได้แก่
💾ติดตั้ง Windows พร้อมลงโปรแกรมพื้นฐาน (เหมาจ่าย) 200 บาท
💽ลงโปแกรมพื้นฐาน (เหมาจ่าย) 100 บาท
🆙บริการ Upgrade เครื่องคอมพิวเตอร์ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์)
👔นักศึกษาและบุคลากร ม.อ. 250 บาท
👕บุคคลภายนอก 350 บาท
🎊สอบถามให้การช่วยเหลือด้านไอที ฟรี 🎊
รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

บริการ IT Helpdesk พร้อมให้บริการแล้ว

Contact Us