ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ชื่อเรื่องการเข้าใช้บริการห้องสมุด
วันที่21/11/2023
เนื้อหา

การเข้าใช้ห้องสมุด

ทำได้ 2 กรณี

  1. ใช้บัตร นักศึกษาในการสแกนเข้าใช้บริการ
  2. ใช้แอพพลิเคชั่น Alist OPAC สแกน บาร์โค้ดรหัสสมาชิกเข้าใช้บริการ

รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

การเข้าใช้บริการห้องสมุด

Contact Us