ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ชื่อเรื่องสิ่งที่สามารถนำเข้าห้องสมุดได้
วันที่21/11/2023
เนื้อหา

สิ่งที่สามารถนำเข้าห้องสมุดได้
✅ ขอความร่วมมือใช้แก้วที่มีฝาปิดสนิทไม่มีไอน้ำเกาะ
❌ #งดนำน้ำถุงและแก้วพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งเข้าหอสมุด
❌ไก่ทอด ลูกชิ้นทอด มาม่า ข้าวแกง ยำ ส้มตำ กินในห้องสมุดไม่ได้

หอสมุดฯ ได้รับข้อร้องเรียนจำนวนมาก และพบปัญหาเรื่องสัตว์รบกวน

ขอความร่วมมือทุกท่านรักษาความสะอาด หากแก้ไขปัญหาไม่ได้

จำเป็นต้องยกเลิกการนำอาหารมารับประทานในหอสมุด

รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

สิ่งที่สามารถนำเข้าห้องสมุดได้

Contact Us