ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ชื่อเรื่อง13-15 ตุลานี้ เราไม่ปิดนะ
วันที่12/10/2023
เนื้อหา

วันหยุดยาว 13-15 ตุลาคมนี้ หอสมุดเปิดให้บริการเป็นกรณีพิเศษ
เวลา⏱10.00-18.00 น.

รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

13-15 ตุลานี้ เราไม่ปิดนะ

Contact Us